Dr. Vermeyen begeleidt mensen met problematiek van werkgerelateerde stress en/of burn-out. Soms gaat het om een depressie.

Mensen met deze problematiek ervaren een lichaam dat vastloopt op een gebrek aan energie. Niet onfrequent zijn er tegelijkertijd ook problemen op privé-gebied.

De aanpak bestaat erin dat het lichaam de kans krijgt om te recupereren. Daarnaast zal worden gekeken hoe iemand in zijn situatie is beland. Tenslotte wordt de patiënt ook begeleid in zijn reïntegratieproces op het werk. De begeleiding in dit proces gebeurt vanuit een ontmoeting tussen geneeskunde en psychologie, vanuit een kader dat lichaam en geest als een noodzakelijk geheel bekijkt.

Dr. Vermeyen is - naast arts - ook therapeut in de Interactionele Vormgeving.
Interactionele vormgeving is een integratieve therapie die de problematiek niet vanuit één enkele psychotherapeutische stroming gaat benaderen, maar eerder vanuit meerdere perspectieven.


Bij voorkeur breng je een verwijsbrief van je huisarts mee.


Je kan een afspraak vastleggen via het telefoonnummer 0494/611 000.